mobil
shell
HUSKEY
castrol
alonox
microcare
כלי עבודה
כלי עבודה

חברת יאיר ארז בע"מ מתמחה בייעוץ ומכירה של שמנים גריזים וכימיקלים מיוחדים לתעשייה.

מייצגת כמה חברות ייחודיות כמו HUSKEY .

אנו משווקים מגוון רחב של שמנים, גריזים וכימיקלים לפי צורכי הלקוח תוך התמקדות
בהמלצות יצרן המכונות או התאמת השמנים והגריזים לתנאי העבודה של המכונה .

אספקה בלוח זמנים קצר.

אנו מחזיקים מלאי על המדף של מוצרי מוביל MOBIL כמו:

שמני גיר מינרליים:
MobilGear 600 XP 068-100-150-220-320-460-680
שימני גיר סינטטים:
Mobil SHC 624-625-626-627-629-630-632-634-639
שמנים הידראוליים:
Mobil DTE 24-25-26
שמנים הידראוליים ללא אבץ:
Mobil DTE 10 Excel 32-46-68
שימני טורבינות:
Mobil Jet Oil 2
שימני מסלולים:
Mobil Vectra 1-2-3-4
שמני גיר מינרליים:
Mobil Vlocite HP 3-6-10