שם המוצר:

MOBIL ATF 3309

תאור כללי:

תאור כללי לרשום: שמן גיר לתמסורות אוטמטיות.

פירוט:

שמן גיר לתמסורות אוטומטיות. מאושר ע"י Aisin-Warner לשימוש בתמסורות שלהם שנמצאות במגוון רחב של רכבים.     

שימוש:

בתמסורות שלהם שנמצאות במגוון רחב של רכבים.     

דף טכני להורדה:

אתר היצרן:

Mobil