שם המוצר:

COREX HLP-D

תאור כללי:

שמן הידראולי מינרלי HLPD.

פירוט:

שמן הידראולי מינרלי HLPD. מכיל דטרגנט. עומד בתקן: Hydraulic oil HLP-D.

שימוש:

שמן הידראולי למקומות שיש בהן דרישה לעמידה בתקן Hydraulic oil HLP-D . 

דף טכני להורדה:

COREX HLP-D

אתר היצרן:

Motorex